bầu cua tôm cá đổi thưởng one - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️

KHOA CƠ BẢN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA  KHOA CƠ BẢN VÀ CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

Lĩnh vực do khoa phụ trách: giảng dạy các môn học chung, gồm 03 mảng công tác:
1. Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học
2. Bộ môn Giáo dục Chính trị - Pháp luật
3. Bộ môn Giáo dục Quốc phòng -An Ninh, Giáo dục thể chất
Viên chức quản lý 02:  Trưởng khoa quản lý chung kiêm quản lý, điều hành bộ môn Ngoại ngữ - Tin học và bộ môn Quốc phòng, An ninh - Giáo dục thể chất; 01 Phó trưởng khoa quản lý, điều hành bộ môn Chính trị - Pháp luật.
Chức năng, nhiệm vụ và quy trình quản lý cụ thể như sau:
I.  BỘ MÔN NGOẠI NGỮ- TIN HỌC
1. Chức năng
1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chương trình đào tạo của khoa theo định hướng chiến lược chung của nhà trường.
1.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của các môn học của các ngành, nghề đào tạo tại trường do khoa phụ trách;
1.3. Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa.
2. Nhiệm vụ, quy trình quản lý
2.1. Xây dựng chương trình chi tiết các môn học Tiếng Anh cơ bản, Tin học theo Thông tư ban hành chương trình  của Bộ LĐTB & XH; Môn học Tiếng Anh chuyên ngành; phù hợp với từng đối tượng đào tạo;
2.2. Lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo đúng tiến độ;
2.3. Tổ chức tốt các công tác giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh khách quan chính xác theo đúng quy chế;
2.4. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu giảng dạy và ngân hàng đề thi;
2.5. Triển khai kế hoạch  giảng dạy, học tập, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phòng học Ngoại ngữ - Tin học;
2.6. Cải tiến phương pháp dạy học, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
2.7. Quản lý giáo viên, đánh giá chất lượng giáo viên hàng năm;
2.8. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên, giáo viên thuộc khoa;
2.9. Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Khoa phụ trách;
2.10. Hợp tác chặt chẽ với các Phòng ban và các khoa chuyên môn khác nhằm đáp ứng mục tiêu chung của trường;
2.11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cấp trên thuộc tổ bộ môn phụ trách;
2.12. Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.
II. BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, GIÁO DỤC THỂ CHẤT
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chương trình đào tạo của khoa theo định hướng chiến lược chung của nhà trường.
2. Nhiệm vụ, quy trình quản lý
2.1. Xây dựng chương trình chi tiết các môn học  Giáo dục Quốc phòng- An ninh, Giáo dục thể chất. theo Thông tư ban hành chương trình  của Bộ LĐTB & XH;
2.2. Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo đúng tiến độ;
2.3. Tổ chức tốt các công tác giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh khách quan chính xác theo đúng quy chế;
2.4. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu giảng dạy và ngân hàng đề thi;
2.5. Tham gia công tác chủ nhiệm trong quản lý học sinh, sinh viên;
2.6. Triển khai kế hoạch  giảng dạy, học tập, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy GDQP – AN, GDTC;
2.7. Cải tiến phương pháp dạy học, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
2.8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo GDQP - AN, dân quân tự vệ theo yêu cầu của cấp trên thuộc tổ bộ môn phụ trách;
2.9. Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.
III.  BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chương trình đào tạo của khoa theo định hướng chiến lược chung của nhà trường.
2. Nhiệm vụ, quy trình quản lý
2.1. Xây dựng chương trình chi tiết các môn học Giáo dục Chính trị, Pháp luật  theo Thông tư ban hành chương trình  của Bộ LĐTB & XH;
2.2. Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo đúng tiến độ;
2.3. Tổ chức tốt các công tác giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh khách quan chính xác theo đúng quy chế;
2.4. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu giảng dạy và ngân hàng đề thi;
2.5. Tham gia công tác chủ nhiệm trong quản lý học sinh, sinh viên;
2.6. Cải tiến phương pháp dạy học, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
2.7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cấp trên thuộc tổ bộ môn phụ trách;
2.9. Hợp tác chặt chẽ với các Phòng ban và các khoa chuyên môn khác nhằm đáp ứng mục tiêu chung của trường;
2.10. Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao./.
 
  CÁC CHUYÊN MỤC
  Liên Kết
  Lịch vạn sự

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

  Hỗ trợ trực tuyến
delete facebook data 16274852631341485383980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây