bầu cua tôm cá đổi thưởng one - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️

PHÒNG ĐÀO TẠO - HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Lĩnh vực do phòng phụ trách gồm 03 mảng công tác:
1. Công tác đào tạo.
2. Công tác tuyển sinh.
3. Công tác hợp tác quốc tế.
Viên chức quản lý 02: Trưởng phòng quản lý, điều hành chung kiêm phụ trách mảng Đào tạo và mảng Hợp tác quốc tế; 01 Phó trưởng phòng phụ trách mảng Tuyển sinh.
Chức năng, nhiệm vụ và quy trình quản lý cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác:
1.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, công tác báo cáo tổng hợp để thực hiện mục tiêu đào tạo;
1.2. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và điều hành quá trình giảng dạy và học tập.
2. Nhiệm vụ, quy trình quản lý:
2.1. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về công tác đào tạo;
2.2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, kế hoạch đào tạo;
2.3.  Đề xuất phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác đào tạo;
2.4. Phối hợp với Phòng Quản trị - Hành chính: Quản lý và bố trí giảng đường theo thời khóa biểu, kế hoạch thi; công tác tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;
2.5. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập, kế hoạch thi kết thúc môn học đúng theo quy chế đào tạo đồng thời theo dõi việc thực hiện các kế hoạch trên;
2.6. Chủ trì và phối hợp với các Khoa để lên lịch dạy và học hàng tuần. Theo dõi việc thực hiện lịch dạy, học và tiến độ giảng dạy;
2.7. Phối hợp theo dõi thực hiện giảng dạy và học tập, xác nhận khối lượng giờ giảng và chế độ công tác của giảng viên;
2.8. Lập kế hoạch và chủ trì hoặc phối hợp tổ chức tập huấn, hội thảo cho giảng viên. Phối hợp và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên. Thực tập chuyên môn của giảng viên. Theo dõi, tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong và ngoài trường;
2.9. Quản lý kết quả học tập; phối hợp với phòng Kiểm định - công tác sinh viên tổ chức xét ngừng học, thôi học và bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên;
2.10. Giúp Hiệu trưởng trong công tác xét tốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ cho học sinh, sinh viên. Theo dõi quản lý cấp phát bảng kết quả học tập, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đúng quy chế;
2.11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các lĩnh vực công tác đào tạo;
2.12. Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý và bảo mật hồ sơ, dữ liệu về đào tạo theo đúng quy định;
2.13. Thực hiện việc quản lý tổ chức, nhân sự và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng;
2.14. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị được nhà trường giao;
2.15. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.
II. CÔNG TÁC TUYỂN SINH
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh, công tác báo cáo tổng hợp để thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đề ra hàng năm.
2. Nhiệm vụ, quy trình quản lý:
2.1. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định, quy chế của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về công tác tuyển sinh;
2.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thành lập Hội đồng tuyển sinh; các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đáp ứng nhu cầu của xã hội và có hiệu quả;
2.3. Soạn thảo, trình chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký ban hành các văn bản liên quan đến tuyển sinh;
2.4. Lập kế hoạch, triển khai và tổ chức công tác tuyển sinh, đề xuất các phương án thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh;
2.5. Thực hiện các thủ tục, điều kiện tuyển sinh liên kết đào tạo, hợp đồng đào tạo theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng;
2.6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tuyển sinh.
2.7. Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý và bảo mật hồ sơ, dữ liệu về tuyển sinh theo đúng quy định;
2.8. Phối hợp với Tổ Công nghệ thông tin để cập nhật, cung cấp các thông tin về công tác đào tạo lên Website của trường;
2.9. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng và Hiệu trưởng giao.
III.  HỢP TÁC QUỐC TẾ.
1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác: Xây dựng kế hoạch, chiến lược hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo; Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.
2. Nhiệm vụ, quy trình quản lý:
2.1. Xây dựng và thực hiện chiến lược Hợp tác quốc tế của trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo khác;
2.2. Lập chương trình, kế hoạch của các hoạt động hợp tác quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt;
2.3. Tham mưu, trình Lãnh đạo Trường công tác phối hợp, liên kết đào tạo; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị.
2.4. Tham mưu biên soạn Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng liên kết và các văn bản về hợp tác đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt;
2.5. Phối hợp với các phòng, khoa để tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế do Nhà trường chủ trì;
2.6. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về lĩnh vực hợp tác quốc tế;
2.7. Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý và bảo mật hồ sơ, dữ liệu về hợp tác quốc tế theo đúng quy định;
2.8. Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao./.
  CÁC CHUYÊN MỤC
  Liên Kết
  Lịch vạn sự

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

  Hỗ trợ trực tuyến
delete facebook data 16274852631341485383980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây