bầu cua tôm cá đổi thưởng one - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. CHỨC NĂNG 

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng trong phạm vi nhà trường.

II. NHIỆM VỤ 

1. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng; hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng sau khi được ban hành.

2. Đối với công tác khảo thí:

a) Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi cho các ngành đào tạo ( học phần) của Trường nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả các kỳ thi, kiểm tra.

b) Tham mưu xây dựng qui chế kiểm tra, thi kết thúc học phần.

c) Tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần.

d) Tổ chức và chỉ đạo công tác chấm thi kết thúc học phần.

e) Quản lý, lưu trữ và bảo mật kết quả thi, bài thi, hồ sơ kỳ thi đúng quy chế.

f) Chủ trì phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa phúc khảo điểm thi, kiểm tra của học sinh (nếu có)

g) Phối hợp giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi và kiểm tra. Theo dõi các hoạt động giáo dục đối với học sinh của Trường

3. Đối với công tác kiểm định chất lượng:

a) Chỉ đạo triển khai việc kiểm định chất lượng: Hồ sơ sổ sách của khoa và giáo viên, tiến độ đào tạo, lịch dạy và học, chương trình đào tạo chi tiết, giáo trình, tài liệu.

b) Tham gia tập huấn công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng hàng năm do Bộ GD-ĐT tổ chức.

c) Xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định cho từng giai đoạn; tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra các hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch đã được lãnh đạo trường phê duyệt;

d) Xây dựng chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo trong Trường, chuẩn bị điều kiện cho việc đánh giá ngoài đối với Trường;

e) Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên. Thiết kế phiếu thăm dò ý kiến của người học để tổ chức lấy ý kiến người học nhận xét, đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên; Thiết kế phiếu thăm dò ý kiến của giáo viên để tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá chất lượng giáo dục và các hoạt động khác của Nhà trường.

f) Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn Trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá;

g) Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng giờ dạy của giáo viên theo qui định.

 4. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng.

5. Thực hiện việc quản lý tổ chức, nhân sự, trang thiết bị và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

6. Cập nhật và cung cấp các thông tin về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng cho Website của nhà trường.

7. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.

8. Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


(Theo Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng)

  CÁC CHUYÊN MỤC
  Liên Kết
  Lịch vạn sự

- Click vào nút hiển thị ngày trong tuần hoặc tháng âm lịch để xem chi tiết

- Màu đỏ: Ngày tốt

- Xanh lá: Đầu tháng âm lịch

- Màu vàng: Ngày hiện tại

  Hỗ trợ trực tuyến
delete facebook data 16274852631341485383980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây