b?u cua t?m c ??i th??ng one - Top 1 Nh Ci Uy Tn Nh?t Vi?t Nam & Chau ?

Trường Cao Đẳng Y T?Quảng Bình

//rmaland.com


GẶP MẶT HSSV TRƯỚC K?NGH?TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022.

Trường Cao đẳng Y t?Quảng Bình t?chức gặp mặt học sinh, sinh viên nhằm triển khai một s?nội dung trước k?ngh?Tết Nguyên đán 2022
Căn c?Thông báo s?38/TB-CĐYT, ngày 17/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y t?Quảng Bình v?Lịch ngh?tết Nguyên đán năm 2022 của học sinh, sinh viên. Nhà trường t?chức gặp mặt học sinh, sinh viên nhằm triển khai một s?nội dung trước k?ngh?Tết Nguyên đán 2022:
- Phòng Đào tạo - Hợp tác quốc t? Triển khai k?hoạch học tập Học k?II.
- Phòng Kiểm định - Công tác sinh viên: Quán triệt một s?quy định v?pháp luật trong dịp tết, t?chức cho HSSV ký cam kết quản lý, s?dụng pháo.
- Hội ch?thập đ?Trường: Trao tặng quà Tết cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.
1
Bạn đã không s?dụng Site, Bấm vào đây đ?duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian ch? 60 giây